Z ekologią za pan brat

W dzisiejszych czasach nie ulega wątpliwości znaczna popularność rozwiązań proekologicznych. Z jednej strony wynika ona ze wzrastającej świadomości ekologicznej, z drugiej zaś jest niejako narzucana przez rozmaite regulacje prawne. Można wręcz stwierdzić, że bycie „eko-friendly” stało się modne. Na fali tego trendu rozwijają się przyjazne dla środowiska technologie, takie …

Eko kratka – 3 razy „e”: estetycznie, ekonomicznie i ekologicznie

Wyobraźmy sobie piękną willę, do której nie prowadzi żadna droga, a jedynie wydeptane w ziemi dzikie ścieżki. Taki dom byłby niczym wyspa na środku oceanu? bez parkingu, drogi dojazdowej czy też zadbanego trawnika. Żeby więc inwestycję móc nazwać kompletną, niezbędne jest odpowiednie zagospodarowanie otaczającego ją terenu. Tradycyjne metody uwzględniają …