Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Wyznaczanie miejsc parkingowych na nawierzchni pokrytej kratką trawnikową

geoMARKER

Niejednokrotnie wspominaliśmy już o możliwości wykorzystania kratki trawnikowej do utwardzenia nawierzchni wyznaczonej dla celów parkowania samochodów. Zarówno w przypadku pokrycia trawą, jak i kruszywem, kratka trawnikowa znakomicie sprawdza się jako wytrzymałe podłoże, przenoszące znaczny ciężar samochodów i innych pojazdów. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób zaznaczyć miejsca parkingowe na gruncie wzmocnionym kratką? Skoro ma być estetycznie i naturalnie, to ... Przeczytaj więcej »

Jaką podbudowę zastosować pod eko kratkę?

eko kratka

Odpowiednia podbudowa stanowi niejako fundament pod położenie eko kratki. Bez należytego przygotowania powierzchni nawet najdokładniej przeprowadzony montaż nie przyniesie oczekiwanego efektu ? kratki będą się zapadać, w konsekwencji czego mogą się połamać, tracąc swoje właściwości nośne. W rezultacie nawierzchnia nie sprawdzi się w praktycznym zastosowaniu, a i straci wartość wizualną. Ponadto wymagać będzie remontu, który może wręcz podwoić koszty inwestycji. ... Przeczytaj więcej »

Geosiatka a geokrata

geosiatka

W mnogości określeń dla syntetyków geoSYSTEM wyróżnić można jeszcze jedno, dotychczas przez nas niestosowane – geosiatka. Choć standardowo nazwy tej używa się w odniesienu do bardziej płaskiego, rozkładanego w pasach geosyntetyka o prostopadłym układzie pasm, to ze względu na podobną charakterystykę i zastosowanie można ją również wykorzystać jako synonim eko kratki. Oba produkty mogą być wykorzystywane dla wzmocnienia skarp, nasypów ... Przeczytaj więcej »

Płyty ażurowe a powierzchnia biologicznie czynna

Płyty ażurowe - osiedlowa droga pożarowa

Pośród wielu różnych kryteriów branych pod uwagę przy projektowaniu zabudowy działki znajdują się również te, które wynikają z konieczności spełnienia zapisów stosownych aktów prawnych. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami, wniesionymi na mocy rozporządzenia zmieniającego z dnia 12 marca ... Przeczytaj więcej »

Geokrata jako wzmocnienie skarp i nasypów

geokrata

Powierzchnie trudne, takie jak skarpy, nasypy czy rowy melioracyjne wymagają wzmocnienia górnej warstwy podłoża. W przeciwnym razie byłyby bowiem mocno narażone na uszkodzenia, powstające na skutek zjawisk erozyjnych. Naturalna roślinność może się okazać niewystarczającą ochroną. Niezbędne staje się więc wzmocnienie takich powierzchni odpowiednimi geosyntetykami – matami, włókninami lub kratami. Właśnie w tym celu stworzona została geokrata geoSYSTEM S60s. Podobnie jak ... Przeczytaj więcej »