Kratki trawnikowe a certyfikaty

W kapitalistycznym modelu gospodarki w zdecydowanej większości branż występuje bardzo duża liczba konkurentów, prześcigających się w projektowaniu i produkowaniu coraz bardziej ulepszonych towarów. O ile konkurencja jakościowa kieruje zwykle rynek we właściwą stronę, o tyle konkurencja cenowa potrafi prowadzić w kierunku przeciwnym, gdzie w jej efekcie powstają produkty kiepskiej …

Czy krata geoSYSTEM jest geosyntetykiem?

Czym są geosyntetyki? Najogólniej pisząc, jest to grupa wyrobów z tworzywa sztucznego, które znajdują zastosowanie w budownictwie i inżynierii środowiska. Dokładniejsza definicja zależy zaś od przyjętej w danym kraju normy. Produkty geoSYSTEM spełniają warunki polskiej normy, przez co mogą być zaliczane do grupy tzw. ?geosyntetyków komórkowych?, zwanych również geokratą …

Kratki trawnikowe w rekreacji

Omawiając zastosowanie kratek trawnikowych wspominaliśmy dotychczas o dwóch możliwych przeznaczeniach – przydomowym oraz przemysłowym. Warto jednak poświęcić parę słów jeszcze jednej możliwości kratek, jaką jest wykorzystanie ich do utwardzenia nawierzchni przeznaczonych dla celów rekreacji. W tym zastosowaniu, oprócz ludzkich stóp i kół samochodów, po kratce trawnikowej mogą poruszać się …

Kratki ogrodowe wypełnione kruszywem

W poprzednim artykule dokładniej opisaliśmy przypadek wypełnienia kratki ogrodowej trawą. Dzisiaj z kolei zajmiemy się drugim możliwym rodzajem pokrycia kratki, jakim jest kruszywo. Zasypując kratkę kruszywem, uzyskujemy bardzo wytrzymałą nawierzchnię, o bardzo wysokim stopniu wodoprzepuszczalności, a przy tym bardzo łatwą w utrzymaniu. Chcąc wypełnić kratkę ogrodową kruszywem dysponujemy bardzo …

Kratki ogrodowe wypełnione trawą

W jednym z wcześniejszych wpisów wspominaliśmy już o warunkach, jakie powinna spełniać trawa pokrywająca kratki ogrodowe oraz jak prawidłowo powinna być pielęgnowana. Przypomnijmy, że najlepiej zastosować mieszankę traw, która będzie odporna na wszelkie trudności związane ze wzrostem w kratkach, takie jak ubogie warunki pokarmowe i glebowe, susza, częste deptanie …