Czy krata geoSYSTEM jest geosyntetykiem?

Czym są geosyntetyki? Najogólniej pisząc, jest to grupa wyrobów z tworzywa sztucznego, które znajdują zastosowanie w budownictwie i inżynierii środowiska. Dokładniejsza definicja zależy zaś od przyjętej w danym kraju normy. Produkty geoSYSTEM spełniają warunki polskiej normy, przez co mogą być zaliczane do grupy tzw. ?geosyntetyków komórkowych?, zwanych również geokratą lub geosiatką.

Obowiązująca w Polsce norma PN-EN ISO 10318:2007 określa mianem geosyntetyka wyrób stworzony z polimeru, w postaci formy przestrzennej, arkusza lub paska, stosowany w kontakcie z gruntem lub innym materiałem w budownictwie (lądowym i wodnym), fundamentowaniu i geotechnice. Geosyntetyki pełnią w konstrukcjach przynajmniej jedną z następujących funkcji: zbrojeniową, separującą, zabezpieczającą przed erozją, zapobiegającą migracji płynów, drenującą, filtrującą lub też ochronną.

Geosyntetyki można podzielić na trzy grupy: geotekstylia (GTX), geotekstylne wyroby pokrewne (GTP) oraz geokompozyty (GCO). Różnią się one właściwościami i pełnionymi funkcjami. Pierwsze z nich są przepuszczalnymi, płaskimi, polimerowymi wyrobami tekstylnymi, spełniającymi funkcje separacyjną, filtracyjną i drenującą. Należą do nich: geotkaniny, geowłókniny i geodzianiny. GCO są wyrobami łączonymi, o niskiej przepuszczalności, w których przynajmniej jeden składnik stanowi wyrób geosyntetyczny. Nazywane są barierami geosyntetycznymi (GBR), gdyż ich głównym zadaniem jest zmniejszenie swobodnego przepływu płynów lub gazów przez konstrukcję. Zaliczamy do nich geosyntetyczne bariery polimerowe (GBR-P), iłowe (GBR-C) oraz bitumiczne (GBR-B).

Trzecią i najważniejszą z naszego punktu widzenia grupą geosyntetyków są GTP, czyli przepuszczalne wyroby polimerowe, mające za zadanie zbrojenie i wzmocnienie gruntu, a także ochronę skarp przed erozją. Wśród nich wyróżniamy geosiatkę (GGR), georuszt drenażowy (GNT), geomatę (GMA), geotaśmę (GST) oraz geosyntetyki komórkowe (GCE), do których zaliczamy kraty geoSYSTEM, popularnie nazywane geokratami lub geosiatkami. Wszak G5 max, G4, G3 i S60 służą do celów umocnienia słabych podłoży gruntowych, pełniąc tym samym funkcję zbrojeniową, a S60s zabezpiecza skarpy przed erozją.

Pozdrawiamy

geokrata
Geokrata – „geosyntetyk komórkowy”

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *