Ekologiczna nawierzchnia w ogrodzie

Na całym świecie istnieje problem deficytu wody. Aby jej nie zabrakło, powinnyśmy robić wszystko, by to zmienić. W związku z tym należy myśleć ekologicznie przez cały czas, również dbając o nasz ogród. Jednym ze sposobów, jest zatrzymanie wody w gruncie poprzez zastosowanie ekologicznych nawierzchni.

wp_gotowe_12_logo_800Naturalna zdolność magazynowania wody w glebie zazwyczaj zakłócana jest poprzez nieumiejętną uprawę ziemi, wycinanie lasów, osuszanie torfowisk, wypalanie traw, zabudowywanie i brukowanie coraz większych terenów. Konsekwencją tych działań jest obniżanie się poziomu wód gruntowych oraz powodzie. Aby temu zapobiec należy umożliwiać wodzie przedostawanie się do gleby stosując powierzchnie biologicznie czynne.

Nawierzchnie takie przepuszczają do gleby wodę oraz powietrze. Jest to niezmiernie ważne dla rozwoju roślin i utrzymania żyzności ziemi. Za taką powierzchnię można uznać kamienie, rozsypany żwir, kamyczki, czy też coraz popularniejsze kratki trawnikowe. Ich konstrukcja często kojarzy się z plastrami miodu lub foremkami. Przestrzenie, które można wypełnić ziemią, grysem czy też żwirem są na tyle duże, że trawnik założony na utwardzonym w ten sposób podłożu jest zaliczany do powierzchni biologicznie czynnych. Fakt ten może mieć również duże znaczenie przy spełnianiu warunków określanych w pozwoleniach na budowy. Dodatkowym atutem sklasyfikowania powierzchni jako biologicznie czynną jest to, że nie trzeba od niej płacić podatku od wód opadowych.

Mimo stosunkowo cienkich ścianek podłoże wzmocnione taką kratką wytrzymuje dość spore obciążenia. W związku z tym można ją wykorzystać na różne sposoby: do utwardzania ścieżek, poboczy, skarp, przy podjeździe, parkingu czy po prostu pod trawnik. Konstrukcja ta uniemożliwia jednocześnie przedostanie się kretom na powierzchnię. Dzięki temu nasz trawnik będzie równy i bez nieestetycznych kopców.

Stosowanie ekologicznych nawierzchni ma wiele zalet. Przede wszystkim odciążamy w ten sposób kanalizację deszczową i nie musimy konstruować systemu odwodnienia (ew. ograniczamy jego zasięg). Na takich powierzchniach nie tworzą się kałuże, a pozostała woda z czasem wyparuje nawilżając w ten sposób powietrze oraz poprawiają mikroklimat naszego ogrodu. Dzięki temu dbamy o odpowiednie warunki dla rozwoju roślin i pozytywnie wpływamy na nasze otoczenie.

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *