Kratka trawnikowa pod drogę pożarową

Niejednokrotnie opisywaliśmy mnogość zastosowań kratki trawnikowej nie tylko w przydomowym ogrodzie, ale także w przestrzeni publicznej czy firmowej. Krata trawnikowa doskonale sprawdza się również w przypadku drogi pożarowej.

NSW_Fire_Brigades_Pumper_Class_2_and_rescueDrogi pożarowe są odpowiednio utwardzonymi drogami dojazdowymi dla wozów strażackich. Projektowanie są przez wzgląd na ewentualne zagrożenie pożarowe czy też wybuchowe. Właściciele oraz zarządcy obiektów są zobowiązani zapewnić użytkownikom czy też mieszkańcom bezpieczne warunki oraz możliwość sprawnej ewakuacji. W związku z tym istotne jest zapewnienie dojazdu z drogi publicznej do budynków a także dostępności punktów czerpania wody dla celów gaśniczych.

Niestety często zdarzają się sytuacje, kiedy droga dla straży pożarnej jest nieodpowiednio wykonana, przez co służby ratunkowe napotykają trudności przy wykonywaniu swoich zadań. Drogi pożarowe muszą spełniać wymogi, które zostały zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Zawarto tam rodzaje budynków, przy których zaprojektowanie drogi pożarowej jest koniecznością oraz wytyczne odnoszące się do jej przebiegu oraz wymogi techniczne.

W zależności od rodzaju budynku minimalna szerokość takiej drogi wynosi 3, 3,5 lub 4m, a jej nachylenie podłużne może wynosić maksymalnie 5%. Co więcej, podłoże musi być wytrzymałe na nacisk na osi na nawierzchnię o minimalnej wartości 100kN w miastach lub 50kN na innych obszarach. Uwzględnione zostało także otoczenie drogi pożarowej określające infrastrukturę oraz roślinność między drogą a budynkiem, a także wysokość przejazdów na dziedzińce.

Produkowane przez naszą firmę kratki trawnikowe geoSYSTEM (geoSYSTEM G5max, G4max, G4 oraz S60) mogą być wykorzystywane w drodze pożarowej, gdyż spełniają wymogi opisanego wyżej Rozporządzenia. Największą w tym przypadku zaletą kratek jest ich wytrzymałość na nacisk, która wynosi 125kN. Jako że kratka naszej produkcji jest z tworzywa może być dowolnie docinana, sprawdzi się również przy wytyczaniu łuków na drogach pożarowych. Kratki łączy się zaczepami dzięki z czym nie ma problemu z wyłożeniem jej na dowolnej powierzchni. W dodatku wypełniona zieloną trawą kratka nadaje drodze ładny i naturalny wygląd i tworzy powierzchnię biologicznie czynną.

Dzięki swoim właściwościom kratki geoSYSTEM posiadają niezbędne certyfikaty oraz deklarację umożliwiającą zastosowanie w drogach przeciwpożarowych. Nadają się do utwardzania nawierzchni dróg oraz placów o różnej powierzchni zapewniając przez to dojazd pojazdów straży pożarnej do budynku o każdej porze roku.

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *