Kratki trawnikowe a certyfikaty

Europejska Aprobata Techniczna CE

W kapitalistycznym modelu gospodarki w zdecydowanej większości branż występuje bardzo duża liczba konkurentów, prześcigających się w projektowaniu i produkowaniu coraz bardziej ulepszonych towarów. O ile konkurencja jakościowa kieruje zwykle rynek we właściwą stronę, o tyle konkurencja cenowa potrafi prowadzić w kierunku przeciwnym, gdzie w jej efekcie powstają produkty kiepskiej jakości. Jak więc dokonać właściwego wyboru spośród mnogości podobnych rozwiązań? Można ... Przeczytaj więcej »

Czy krata geoSYSTEM jest geosyntetykiem?

geokrata

Czym są geosyntetyki? Najogólniej pisząc, jest to grupa wyrobów z tworzywa sztucznego, które znajdują zastosowanie w budownictwie i inżynierii środowiska. Dokładniejsza definicja zależy zaś od przyjętej w danym kraju normy. Produkty geoSYSTEM spełniają warunki polskiej normy, przez co mogą być zaliczane do grupy tzw. ?geosyntetyków komórkowych?, zwanych również geokratą lub geosiatką. Obowiązująca w Polsce norma PN-EN ISO 10318:2007 określa mianem ... Przeczytaj więcej »

Kratki trawnikowe w rekreacji

kratki ogrodowe

Omawiając zastosowanie kratek trawnikowych wspominaliśmy dotychczas o dwóch możliwych przeznaczeniach – przydomowym oraz przemysłowym. Warto jednak poświęcić parę słów jeszcze jednej możliwości kratek, jaką jest wykorzystanie ich do utwardzenia nawierzchni przeznaczonych dla celów rekreacji. W tym zastosowaniu, oprócz ludzkich stóp i kół samochodów, po kratce trawnikowej mogą poruszać się także koła rowerów, meleksów golfowych, camperów, a nawet końskie kopyta. W ... Przeczytaj więcej »

Kratki ogrodowe wypełnione kruszywem

kratka ogrodowa

W poprzednim artykule dokładniej opisaliśmy przypadek wypełnienia kratki ogrodowej trawą. Dzisiaj z kolei zajmiemy się drugim możliwym rodzajem pokrycia kratki, jakim jest kruszywo. Zasypując kratkę kruszywem, uzyskujemy bardzo wytrzymałą nawierzchnię, o bardzo wysokim stopniu wodoprzepuszczalności, a przy tym bardzo łatwą w utrzymaniu. Chcąc wypełnić kratkę ogrodową kruszywem dysponujemy bardzo szerokim wyborem. Możemy wykorzystać kamienie różnego rodzaju, koloru oraz wielkości. Jedynym ... Przeczytaj więcej »

Kratki ogrodowe wypełnione trawą

kratka ogrodowa

W jednym z wcześniejszych wpisów wspominaliśmy już o warunkach, jakie powinna spełniać trawa pokrywająca kratki ogrodowe oraz jak prawidłowo powinna być pielęgnowana. Przypomnijmy, że najlepiej zastosować mieszankę traw, która będzie odporna na wszelkie trudności związane ze wzrostem w kratkach, takie jak ubogie warunki pokarmowe i glebowe, susza, częste deptanie czy też duże obciążenia ze strony pojazdów. Rynek traw jest bogaty ... Przeczytaj więcej »

Wyznaczanie miejsc parkingowych na nawierzchni pokrytej kratką trawnikową

geoMARKER

Niejednokrotnie wspominaliśmy już o możliwości wykorzystania kratki trawnikowej do utwardzenia nawierzchni wyznaczonej dla celów parkowania samochodów. Zarówno w przypadku pokrycia trawą, jak i kruszywem, kratka trawnikowa znakomicie sprawdza się jako wytrzymałe podłoże, przenoszące znaczny ciężar samochodów i innych pojazdów. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób zaznaczyć miejsca parkingowe na gruncie wzmocnionym kratką? Skoro ma być estetycznie i naturalnie, to ... Przeczytaj więcej »

Jaką podbudowę zastosować pod eko kratkę?

eko kratka

Odpowiednia podbudowa stanowi niejako fundament pod położenie eko kratki. Bez należytego przygotowania powierzchni nawet najdokładniej przeprowadzony montaż nie przyniesie oczekiwanego efektu ? kratki będą się zapadać, w konsekwencji czego mogą się połamać, tracąc swoje właściwości nośne. W rezultacie nawierzchnia nie sprawdzi się w praktycznym zastosowaniu, a i straci wartość wizualną. Ponadto wymagać będzie remontu, który może wręcz podwoić koszty inwestycji. ... Przeczytaj więcej »

Geosiatka a geokrata

geosiatka

W mnogości określeń dla syntetyków geoSYSTEM wyróżnić można jeszcze jedno, dotychczas przez nas niestosowane – geosiatka. Choć standardowo nazwy tej używa się w odniesienu do bardziej płaskiego, rozkładanego w pasach geosyntetyka o prostopadłym układzie pasm, to ze względu na podobną charakterystykę i zastosowanie można ją również wykorzystać jako synonim eko kratki. Oba produkty mogą być wykorzystywane dla wzmocnienia skarp, nasypów ... Przeczytaj więcej »

Płyty ażurowe a powierzchnia biologicznie czynna

Płyty ażurowe - osiedlowa droga pożarowa

Pośród wielu różnych kryteriów branych pod uwagę przy projektowaniu zabudowy działki znajdują się również te, które wynikają z konieczności spełnienia zapisów stosownych aktów prawnych. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami, wniesionymi na mocy rozporządzenia zmieniającego z dnia 12 marca ... Przeczytaj więcej »

Geokrata jako wzmocnienie skarp i nasypów

geokrata

Powierzchnie trudne, takie jak skarpy, nasypy czy rowy melioracyjne wymagają wzmocnienia górnej warstwy podłoża. W przeciwnym razie byłyby bowiem mocno narażone na uszkodzenia, powstające na skutek zjawisk erozyjnych. Naturalna roślinność może się okazać niewystarczającą ochroną. Niezbędne staje się więc wzmocnienie takich powierzchni odpowiednimi geosyntetykami – matami, włókninami lub kratami. Właśnie w tym celu stworzona została geokrata geoSYSTEM S60s. Podobnie jak ... Przeczytaj więcej »