Rowy wodne wzmocnione geokratą

Przepisy polskiego prawa, odnoszące się do szeroko pojętej branży budowlanej, są bardzo rozbudowane. O kilku z nich, w pewien sposób istotnych z punktu widzenia wykorzystania kratek trawnikowych, już wspominaliśmy, jak np. dotyczących powierzchni biologicznie czynnej czy też dróg przeciwpożarowych. Tym razem chcemy poruszyć kwestię rowów wodnych, opisanych w ustawie „Prawo wodne”. Wszak nawierzchnia rowów podobna jest w swej naturze do nawierzchni skarp i nasypów, więc również może zostać wzmocniona specjalną geokratą S60s.

Rowy wodne są to podłużne zagłębienia w ziemi, które służą do zbierania nadmiernej ilości wody z danego obszaru i odprowadzania jej do najbliższego zbiornika lub rzeki. Są one tworzone przez ludzi, ręcznie bądź mechanicznie, dlatego zaliczamy je do sztucznych cieków wodnych. Wspomniana ustawa zawęża zastosowanie nazwy rowu wodnego do cieków, których szerokość dna przy ujściu nie przekracza 1,5 metra. Natomiast szerokość i profile ścian każdorazowo dostosowywane są do otoczenia oraz prognozowanej ilości odprowadzanej wody. Najczęściej spotykanymi są rowy przydrożne oraz rowy melioracyjne.

Rów przydrożny wyłożóny geokratą
Rów przydrożny wyłożóny geokratą geoSYSTEM S60s

Rowy przydrożne wyznaczane są wzdłuż dróg, w celu zbierania wody z ich nawierzchni bądź nie dopuszczania do jej zalania wodą spływającą z otaczających, wyżej położonych terenów. Z tego powodu ich profil jest nierówny i zmienny, są one również mocno pochylone, aby jak najszybciej odprowadzić dostającą się do nich wodę. Dzięki temu woda znajduje się w nich najczęściej wyłącznie bezpośrednio po opadzie. Prawidłowo skonstruowany rów przydrożny powinien zatrzymywać pełną zanieczyszczeń wodę do czasu ich naturalnego odfiltrowania, by nie trafiały one do innych akwenów i cieków.

rów przydrożny mocowanie geokraty
Mocowanie geokraty na skarpie przydrożnego rowu

Rów melioracyjny ma swoje początki na terenach uprawnych, z których sieć drenów odprowadza wodę do tego rodzaju sztucznych cieków. Wszystko po to, by roślinność uprawna nie była narażona na działanie nadmiernej ilości wody. Bardziej przezorni konstruktorzy planują jednak taki przebieg rowów melioracyjnych, by na wypadek suszy woda mogła czasowo nawadniać okoliczne pola. Dzięki specjalnym progom możliwe jest utrzymywanie stałego poziomu wody w rowach, a zwłaszcza w ich niżej położonych odcinkach. Rowami melioracyjnymi spływa zwykle czystsza woda, przyczyniająca się do poprawy jakości wody w rzece, do której uchodzi.

rów przydrożny geokrata
Rów przydrożny wzmocniony geokratą, pokryty roślinnością trawiastą

Do wzmocnienia obu rodzajów rowów możemy zastosować geokratę geoSYSTEM S60s, przeznaczoną właśnie do utwardzania powierzchni bardziej skomplikowanych, w tym wszelkich pochyłości. Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi z nasypu, którego nie naruszy nawet spływająca mocnym strumieniem woda. Co prawda ażurowa budowa krat zapewnia raczej wchłanianie wody zamiast jej odprowadzania, niemniej cel nadrzędny zostaje zachowany – dzięki rowom pozbywamy się nadmiaru wody z danego obszaru.

Pozdrawiamy

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *