Kratka trawnikowa a wyrównywanie szans

W dzisiejszych czasach dużą uwagę poświęca się zagadnieniom dotyczącym zrównywania szans różnych grup ludzi. Do najważniejszych tematów należy, przez niektórych nieco jednak lekceważony, problem aktywizacji osób niepełnosprawnych. Media nieraz podają przykłady rozwiązań, z zamierzenia mających sprzyjać choćby osobom na wózkach, które faktycznie są dla nich utrudnieniem. Nie brakuje też …

Wyznaczanie miejsc parkingowych na nawierzchni pokrytej kratką trawnikową

Niejednokrotnie wspominaliśmy już o możliwości wykorzystania kratki trawnikowej do utwardzenia nawierzchni wyznaczonej dla celów parkowania samochodów. Zarówno w przypadku pokrycia trawą, jak i kruszywem, kratka trawnikowa znakomicie sprawdza się jako wytrzymałe podłoże, przenoszące znaczny ciężar samochodów i innych pojazdów. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób zaznaczyć miejsca parkingowe …

Z ekologią za pan brat

W dzisiejszych czasach nie ulega wątpliwości znaczna popularność rozwiązań proekologicznych. Z jednej strony wynika ona ze wzrastającej świadomości ekologicznej, z drugiej zaś jest niejako narzucana przez rozmaite regulacje prawne. Można wręcz stwierdzić, że bycie „eko-friendly” stało się modne. Na fali tego trendu rozwijają się przyjazne dla środowiska technologie, takie …