Z ekologią za pan brat

W dzisiejszych czasach nie ulega wątpliwości znaczna popularność rozwiązań proekologicznych. Z jednej strony wynika ona ze wzrastającej świadomości ekologicznej, z drugiej zaś jest niejako narzucana przez rozmaite regulacje prawne. Można wręcz stwierdzić, że bycie „eko-friendly” stało się modne. Na fali tego trendu rozwijają się przyjazne dla środowiska technologie, takie jak kratka trawnikowa. Co sprawia, że można ją alternatywnie nazwać eko kratką? Przede wszystkim fakt, że kratka trawnikowa produkowana jest z pochodzącego w całości z recyclingu granulatu polietylenowego i polipropylenowego, który spełnia rygorystyczne normy krajowe oraz unijne. Odpady z tworzywa sztucznego są odpowiednio mielone, zagęszczane i wtryskiwane w docelową formę. Dzięki temu plastikowe śmieci dostają „drugie życie”, a my otrzymujemy nowy, neutralny dla środowiska produkt.

Jakby tego było mało, również sama kratka trawnikowa może zostać zutylizowana i ponownie wykorzystana. Warto również zauważyć, że poprzez wypełnienie trawą kratka może być traktowana jako powierzchnia biologicznie czynna, co jest istotne z punktu widzenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo, jako alternatywa dla betonu czy asfaltu, kratka trawnikowa pozwala zwiększyć powierzchnię terenów zielonych w miastach, co korzystnie oddziałuje na wilgotność i przepływ powietrza, filtrowanie go, jak również tłumienie fal akustycznych. Tak utwardzona nawierzchnia cieszy więc nie tylko oko, lecz również płuca i inne narządy ludzkiego ciała, a przy tym wiąże się z minimalną ingerencją w naturalne środowisko przyrodnicze.

Pozdrawiamy

ekokrata geosystem G4
ekokrata geosystem G4

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *