Drogi pożarowe a kratki trawnikowe

W naszych artykułach niejednokrotnie wspominaliśmy o możliwości zastosowania kratki trawnikowej do wzmocnienia nawierzchni i tym samym wytyczenia dróg przeciwpożarowych. Dziś chcemy poświęcić temu zagadnieniu nieco więcej miejsca. Dlaczego tak istotne jest uwzględnienie w projekcie budowlanym drogi pożarowej? Jakie wymogi musi spełniać droga pożarowa? Jakie problemy napotykają służby ratunkowe, wzywane w sytuacji zagrożenia? I wreszcie, co takiego sprawia, że kratki geoSYSTEM znajdują między innymi takie właśnie zastosowanie?

Drogi pożarowe to odpowiednio utwardzone drogi dojazdowe dla wozów strażackich, projektowane ze względu na zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. Zapewnienie dojazdów z drogi publicznej do budynków oraz dostępności punktów czerpania wody dla celów gaśniczych potraktowane jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników i stanowi obowiązek właścicieli i zarządców obiektów. Wymogi związane z wyznaczaniem dróg pożarowych określone zostały w rozdziale 6. Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Wskazane zostały w nim rodzaje budynków, przy których niezbędne jest zaprojektowanie takiej drogi oraz wytyczne zarówno co do jej przebiegu, jak i właściwości technicznych.

Minimalna dopuszczalna szerokość drogi pożarowej różni się w zależności od rodzaju budynku i wynosi 3, 3,5 lub 4 m. Jej nachylenie podłużne nie powinno być większe niż 5%. Ponadto powinna ona umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku na osi na nawierzchnię przynajmniej 100 kN w miastach oraz 50 kN na pozostałych obszarach. W rozporządzeniu określone zostały również wytyczne dotyczące otoczenia drogi pożarowej, w tym związane z infrastrukturą i roślinnością między drogą a budynkiem, jak również wysokością przejazdów na dziedzińce oraz elementów usytuowanych na stałe ponad tymi drogami. Na 11 m określony został również najmniejszy możliwy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej.

droga pożarowa kratki trawnikowe
Przykład drogi pożarowej wzmocnionej kratkami trawnikowymi na dziedzińcu kamienicy

Największy problem stanowi jednak nie spełnianie przez drogi pożarowe wymogów Rozporządzenia, a parkowanie pojazdów na drogach pożarowych – chcąc zostawić samochód jak najbliżej miejsca zamieszkania mieszkańcy zastawiają często te trakty, ograniczając lub wręcz uniemożliwiając ich przejezdność. A to z kolei wydłuża czas potrzebny na dotarcie do źródła pożaru i podjęcie interwencji w sytuacji, gdzie tak naprawdę liczy się każda sekunda. Z kolei częstym problemem projektantów jest uwzględnienie wymaganej innymi normami prawnymi odpowiednio dużej powierzchni biologicznie czynnej na działce. Wtedy świetnym rozwiązaniem jest połączenie obu wymogów i zaprojektowanie drogi pożarowej z kratek trawnikowych obsadzonych trawą. Drogę taką można zaliczyć do powierzchni biologicznie czynnej, jednocześnie spełniającej normy wytrzymałościowe, a na co dzień pełniącej funkcję zwykłego trawnika.

Kratki trawnikowe geoSYSTEM G5max, G4max, G4 oraz S60 spełniają wymogi przytoczonego wyżej Rozporządzenia, dzięki czemu mogła im zostać wystawiona deklaracja możliwości zastosowania w drogach przeciwpożarowych. Kluczowym atrybutem kratek jest w tym przypadku wytrzymałość na ściskanie, wynosząca 125 kN / oś. Ponadto dzięki możliwości łączenia, spełnione mogą zostać wytyczne dotyczące szerokości, a dzięki elastyczności także te, które związane są z wytyczaniem łuków na drogach pożarowych. Nasze produkty nadają się więc do utwardzania nawierzchni dróg i placów o dowolnej powierzchni, umożliwiając dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o dopuszczalnym nacisku 100 kN na oś.

droga pożarowa kratki trawnikowe
Przykład osiedlowej drogi pożarowej wzmocnionej kratkami trawnikowymi

Pozdrawiamy

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *