Geowłóknina

Geowłóknina jest płaskim syntetykiem wykonanym z włókien  polipropylenowych lub poliestrowych połączonych termicznie lub mechanicznie. Te, które są łączone poprzez zgrzewanie cechują się trochę słabszą wodoprzepuszczalnością. Dzięki swojej konstrukcji są stosowane m.in. różnych rodzajach budownictwa i przy wzmacnianiu nawierzchni.

pulawy-02-lrGeowłókninę montuje się pomiędzy warstwą wyrównującą a nawierzchnią, która może być pokryta np. piaskiem bądź kratką trawnikową i jej wypełnieniami. Wykonuje się z niego warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu, a także podkład utrzymujący grunt pod geosiatkami, georusztami, gabionami czy przy budowie skarp oraz nasypów. W zależności od funkcji, jaką ma pełnić geowłóknina wyróżnia się jej różne grupy: geowłókniny filtracyjne, separacyjno- filtracyjne, ochronne, dwuwarstwowe oraz do nawierzchni bitumicznych. Materiał ten ma wzmocnić i odseparować słabe podłoże nasypów, by poprawić jego stateczność i przyspieszyć konsolidację. Poprawia też nośność gruntu i zwiększa trwałość całej konstrukcji. Ponadto włókniny osłaniają uszczelnienia z geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym i służą jednocześnie do osłony systemów drenarskich, co ma zabezpieczać je przed zamuleniem drobnoziarnistym gruntem.

Jako że parametry geowłóknin są zróżnicowane, dobierane są one w zależności od zastosowania oraz funkcji, które mają spełniać. Pochłaniają również energię, dzięki czemu są odporne na wywierany na grunt nacisk ciężkich maszyn czy też pojazdów. Włóknina pełni także rolę filtru dla wody- ściekając z wyższych partii warstw gruntu przesiąka przez geowłókninę do niższych warstw i nie narusza przy tym konstrukcji nośnej. jednocześnie stanowi warstwę, która ma oddzielać ziemię od kamieni, dzięki czemu podbudowa nie wymiesza się z gruntem rodzimym.

Włókninę bardzo często stosuje się także przy wykładaniu kratki trawnikowej. Nie tylko wyrówna i wzmocni ona teren, ale zapobiegnie też wciskaniu się kruszywa oraz pojawianiu się chwastów pomiędzy warstwą wyrównującą a kratką. Zastosowanie odpowiedniej geowłókniny na gruncie rodzimym może nam zmniejszyć wysokość warstwy nośnej pod wykładaną eko kratką.

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *