Jak dobrać obrzeże ogrodowe?

Kiedy już zdecydujemy się na zastosowanie obrzeża ogrodowego, pozostaje nam jeszcze wybór jego rodzaju. Obrzeże dobieramy w zależności od planowanego wykorzystania i od efektu jaki zamierzamy osiągnąć. Przykładowo, ułożone przy kostce brukowej powinno kończyć się równo z jej wysokością lub być niższe, ale już dzieląc trawę od kory może być położone równo z nawierzchnią, by pozostać niewidocznym, jak również wystawać ponad jej poziom, tworząc ograniczenie dla kół kosiarki. W naszej ofercie znajdują się trzy rodzaje obrzeży: geoBORDER 45, geoBORDER 58 oraz geoBORDER 78. Ich oznaczenie wynika z wysokości poszczególnych bordów wyrażonej w milimetrach. Właśnie ten atrybut stanowi główną różnicę w zastosowaniu poszczególnych rodzajów obrzeży.

Najniższego (4,5 cm) obrzeża ogrodowego geoBORDER 45 powinniśmy użyć przede wszystkim wówczas, gdy naszym zamiarem jest odgrodzenie trawnika od ścieżki z kruszywa. Niniejsze obrzegowanie równie dobrze sprawdzi się w przypadku rozgraniczania kory, kostki brukowej lub granitowej o wysokości do 6 cm, nawierzchni piaszczytej i żwirowej oraz kratki trawnikowej o wysokości 3 i 4 cm.

Palisadę geoBORDER 58 (5,8 cm) należy wybrać, jeżeli podoba nam się, gdy obrzeże wystaje ponad poziom nawierzchni i dzięki temu pozostaje widoczne. Może być ona stosowana do oddzielenia trawnika, kory, piasku i żwiru, kostki granitowej do wysokości 6 cm, płyt chodnikowych do 5 cm oraz kratki trawnikowej 4- i 5-centymetrowej. Również w celu uformowania ozdobnej opaski wokół drzewa powinniśmy sięgnąć po ten rodzaj obrzegowania.

Na tle tych dwóch obrzeży zdecydowanie wyróżnia się najwyższe (7,8 cm) obrzeże geoBORDER 78. Charakteryzuje się ono szerszą podstawą (8,9 cm względem 7,5 cm), dzięki czemu w metrowym odcinku znajduje się miejsce na dodatkową kotwę (łącznie jest ich 7, względem 6 w pozostałych borderach). Cechy tego obrzeża ogrodowego pozwalają zastosować je przy nawierzchniach piaszczystych i żwirowych, kostkach brukowych o wysokości 8 cm, kostkach granitowych 8 cm i 11 cm, a także płytach chodnikowych i kratkach trawnikowych 5 cm.

Obrzeże ogrodowe, w zależności od podłoża, mocujemy kotwami z tworzywa (podłoża miękkie: trawnik, ziemia oraz piasek), bądź też ocynkowanymi gwoźdźmi budowlanymi (podłoża twarde: glina, tłuczeń, podsypka cementowa).

Pozdrawiamy

Obrzeże geoBORDER
Obrzeże ogrodowe geoBORDER

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *