Czy krata geoSYSTEM jest geosyntetykiem?

Czym są geosyntetyki? Najogólniej pisząc, jest to grupa wyrobów z tworzywa sztucznego, które znajdują zastosowanie w budownictwie i inżynierii środowiska. Dokładniejsza definicja zależy zaś od przyjętej w danym kraju normy. Produkty geoSYSTEM spełniają warunki polskiej normy, przez co mogą być zaliczane do grupy tzw. ?geosyntetyków komórkowych?, zwanych również geokratą …

Geosiatka a geokrata

W mnogości określeń dla syntetyków geoSYSTEM wyróżnić można jeszcze jedno, dotychczas przez nas niestosowane – geosiatka. Choć standardowo nazwy tej używa się w odniesienu do bardziej płaskiego, rozkładanego w pasach geosyntetyka o prostopadłym układzie pasm, to ze względu na podobną charakterystykę i zastosowanie można ją również wykorzystać jako synonim …

Płyty ażurowe a powierzchnia biologicznie czynna

Pośród wielu różnych kryteriów branych pod uwagę przy projektowaniu zabudowy działki znajdują się również te, które wynikają z konieczności spełnienia zapisów stosownych aktów prawnych. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z …

Z ekologią za pan brat

W dzisiejszych czasach nie ulega wątpliwości znaczna popularność rozwiązań proekologicznych. Z jednej strony wynika ona ze wzrastającej świadomości ekologicznej, z drugiej zaś jest niejako narzucana przez rozmaite regulacje prawne. Można wręcz stwierdzić, że bycie „eko-friendly” stało się modne. Na fali tego trendu rozwijają się przyjazne dla środowiska technologie, takie …

Eko kratka – 3 razy „e”: estetycznie, ekonomicznie i ekologicznie

Wyobraźmy sobie piękną willę, do której nie prowadzi żadna droga, a jedynie wydeptane w ziemi dzikie ścieżki. Taki dom byłby niczym wyspa na środku oceanu? bez parkingu, drogi dojazdowej czy też zadbanego trawnika. Żeby więc inwestycję móc nazwać kompletną, niezbędne jest odpowiednie zagospodarowanie otaczającego ją terenu. Tradycyjne metody uwzględniają …

Witamy na naszym blogu!

Witamy serdecznie na naszym firmowym blogu. Będzie on miał charakter informacyjny, szczegółowa oferta naszej firmy znajduję się pod adresem strony internetowej: www. Tytułem wstępu geoPRODUCT Sp. z o.o. to oficjalny dystrybutor produktów firmy P.P.H.U. Wikry. Są  to produkty z grupy geoSYSTEM czyli ekologicznego systemu wzmacniania nawierzchni.GeoBORDER są to uniwersalne obrzeże ogrodowe. …