Podbudowa pod kratkę trawnikową

Przy wykonaniu nawierzchni z kratki trawnikowej bardzo istotna jest odpowiednia podbudowa. Bez prawidłowego przygotowania nawierzchni straci ona swoje nośne właściwości, powstaną koleiny, a to może doprowadzić do uszkodzenia kratki. Dobrze przygotowana podbudowa uchroni nas przed takimi problemami.

motoarena-torun-w-eko-kratce-geosystem-22Czym w ogóle jest podbudowa? To warstwa odpowiadająca za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Pełni również rolę warstwy mrozochronnej i stanowi podstawę dla równego ułożenia ekokrat. Wykonana z kruszywa łamanego bądź tłucznia warstwa ułożona na gruncie rodzimym – stanowi fundament pod kratkę trawnikową.

To jaki rodzaj podbudowy będzie na danym obszarze najlepszy powinien ocenić inżynier. Dobór zależy głównie od warunków glebowych, ale też od przeznaczenia nawierzchni. Dlatego też na samym początku należy zbadać grunt rodzimy, który ma zostać wzmocniony. Jest to niezwykle ważne, bowiem inne właściwości posiada podłoże piaszczyste (które samo zapewnia sobie przepuszczalność wody), a inne np. gliniaste, które jest bardziej zbite i jego przepuszczalność jest zdecydowanie mniejsza. W takim przypadku zaleca się wykonanie podbudowy na głębokość ok. 20 centymetrów. Należy również zbadać poziom wód gruntowych.

Istotne jest także uwzględnienie przewidywanego obciążenia wzmacnianej powierzchni, gdyż to właśnie do niego powinna być dostosowana grubość podbudowy. Im mniejsze obciążenie, tym mniejsza warstwa nośna. I tak na przykład przy nawierzchni przeznaczonej tylko dla ruchu pieszych wystarczy 10 cm, natomiast dla samochodów ciężarowych podbudowa musi być około pięć razy grubsza.

Montaż rozpoczyna się od wypoziomowania gruntu, któremu powinno się nadać nierówny, lecz równomierny spadek (ok. 1,5%). Dzięki temu podczas obfitych deszczów będzie możliwe odprowadzanie nadmiaru wody. Następnie można ułożyć geowłókninę np. Typar SF 49, która odseparuje warstwę kruszywa i dodatkowo wzmocni podłoże. Kolejnym krokiem jest rozprowadzenie tłucznia, który należy zagęścić mechanicznie. Na tak przygotowanej warstwie nośnej rozprowadzamy piasek podsypkowy ok 3 cm, zagęszczamy mechanicznie i uciągamy łatą murarską.

W ten sposób otrzymujemy równą oraz jednolitą podbudowę nadającą się pod kratki trawnikowe. W innych przypadkach mogą powstawać wybrzuszenia i nierówności, które nie tylko wypływają na efekt wizualny, ale też na bezpieczeństwo użytkowników i spełnianie funkcji kratek.

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *