Kratki ogrodowe wypełnione trawą

W jednym z wcześniejszych wpisów wspominaliśmy już o warunkach, jakie powinna spełniać trawa pokrywająca kratki ogrodowe oraz jak prawidłowo powinna być pielęgnowana. Przypomnijmy, że najlepiej zastosować mieszankę traw, która będzie odporna na wszelkie trudności związane ze wzrostem w kratkach, takie jak ubogie warunki pokarmowe i glebowe, susza, częste deptanie …

Jaką trawą wypełnić kratki ogrodowe?

W jednym z wcześniejszych wpisów wyjaśnialiśmy już zastosowanie różnych rodzajów kratek ogrodowych geoSYSTEM, a także właściwych im wypełnień. Ograniczyliśmy się wówczas do zasygnalizowania, kiedy zastosować kruszywo, a kiedy trawę. Dziś szerzej opiszemy jak właściwie zastosować drugie spośród wspomnianych wypełnień. Osadzanie kratek ogrodowych w ziemi należy rozpocząć od fundamentów, a …