Wodoprzepuszczalność w myśl dokumentu Agenda 21

Jedną z głównych zalet płyt ażurowych geoSYSTEM jest wodoprzepuszczalność, którą zapewnia ich zaimplementowanie na utwardzanej powierzchni. Dlaczego zagadnienie to jest tak bardzo istotne? Stanowi ono jedno z punktów dokumentu programowego Agenda 21, przyjętego z inicjatywy ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Zawarte zostały w nim praktyki związane z prowadzeniem polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów środowiska naturalnego, które są realizowane przez niemal 180 krajów całego świata, w tym Polskę. W naszym kraju realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju zostało zapisane w konstytucji, zaś przy pomocy odpowiednich ustaw (samorządowej oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska) nałożono na władze gminne obowiązek przygotowania i realizacji programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój dotyczy głównie trzech obszarów, do których należą kwestie społeczne, gospodarcze oraz dotyczące ochrony środowiska. Zakłada on rozwój społeczeństw poprzez realizację polityki zachowującej harmonię między tymi trzema obszarami. W Globalnym Programie Działań Agenda 21, na niemal 500 stronach i w 40 rozdziałach, opartych na 27 zasadach Karty Ziemi, zapisano „program ratowania Ziemi”. Przedstawia on sposoby opracowywania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Przyjęty na konferencji „Środowisko i Rozwój” dokument zakłada, że odprowadzenie wody z nawierzchni z wykorzystywaniem odpowiednich materiałów, umożliwiających przesiąkanie wody do gleby powinno być istotnym zagadnieniem przy planowaniu inwestycji.

Płyty ażurowe charakteryzują się niemal całkowitą wodoprzepuszczalnością, dzięki swojej budowie umożliwiając odpływ wód opadowych z powierzchni do gleby. Dla środowiska naturalnego stanowi to niezwykle istotny aspekt. Mimo wykorzystania danego fragmentu powierzchni dla celów użytkowych człowieka zachowana zostaje możliwość przenikania wód opadowych do wód gruntowych. Stanowi to istotną różnicę względem alternatywnych rozwiązań (np. płyt betonowych), w przypadku których woda pozostaje na powierzchni, a następnie spływa siecią kanalizacyjną do rzek. Dlatego właśnie stosowanie płyt ażurowych wpisuje się w założenia programu Agenda 21.

płyty ażurowe
Budowa płyt ażurowych czyni nawierzchnię wodoprzepuszczalną

Pozdrawiamy

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *