Znaczenie powierzchni biologicznie czynnej

torun-umk-05-webNieprzepuszczalność nawierzchni na terenach miejskich jest coraz częściej zauważalna ze względu na wzrastającą urbanizację. Zmniejszenie ilości terenów zielonych może doprowadzić do nie wsiąkania wody w glebę, która następnie przedostaje się na zewnątrz, powodując w ten sposób powodzie.

By uniknąć takiej sytuacji państwowe przepisy prawa kładą nacisk na ochronę obszarów przyrodniczych i wymagają od deweloperów uwzględnienia w planowaniu zagospodarowania terenu określonej ilości przestrzeni zielonych, zwanych powierzchnią biologicznie czynną. Według rozporządzenia o warunkach technicznych jest to: „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację (…)”

Wpływ nawierzchni na wegetację trawy

Najistotniejsze przy ocenie, czy dana część ziemi będzie mogła być uznana za biologicznie czynną będzie możliwość naturalnej wegetacji trawy. Wegetacja to proces rozwoju rośliny w ciągu roku w warunkach naturalnych. Wpływ na to ma przede wszystkim to jak ułożymy ziemię oraz w jaki sposób będzie ona wzmacniana. Projektując tereny udostępnione publicznie często trzeba uwzględnić części funkcjonalne, takie jak drogi pożarowe czy miejsca parkingowe, wymagające wysokiej wytrzymałości. Zazwyczaj projektanci decydują się na rozwiązania betonowe, które niestety zakrywają tereny zielone i zmniejszają powierzchnie biologicznie czynną.

Rozwiązanie na ochronę terenów zielonych

Skutecznym i najprostszym sposobem uzyskania powierzchni biologicznie czynnej jest stworzenie nawierzchni z eko kratki, którą można posiać trawą lub wypełnić kruszywem. Powstaje wtedy w pełni przepuszczalne podłoże, dzięki któremu roślinność nie ma problemu z wegetacją, a wszelkie wymogi i przepisy prawa zostają zachowane. Eko kratki nadają się do stworzenia zielonych parkingów, dróg dojazdowych i pożarowych. Bez żadnych zastrzeżeń można uznać powierzchnię „z kratką” za biologicznie czynną.Ten rodzaj nawierzchni ma nie tylko chronić środowisko przed budowlanym rozprężeniem, ale również  podtrzymać piękno natury, dzięki której wszystko dookoła jest zielone. Bezpośredni dostęp do terenów zielonych wpływa korzystnie na samopoczucie i zdrowie człowieka. Warto pamiętać o tym, że odpowiednio zagospodarowany teren działki o powierzchnie biologicznie czynną nie tylko może zrekompensować pokrycie zielonych terenów budynkami, ale podnieść aż o 80% wartość przyrodniczą tego terenu.

Jednym z przykładów zachowania powierzchni biologicznie czynnej jest utworzony żwirowy parking handlowy w Belgii.  Całość realizacji można zobaczyć na filmie: żwirowy parking – Belgia

Nawierzchnie parkingu  wykonano z eko kratki geoSYSTEM G4, której dokładną charakterystykę przedstawiono na stronie geoPRODUCT: kratka geoSYSTEM G4

Eko kratka geoSYSTEM G4 jest również dostępna w sklepie internetowym: sklep – kratka geoSYSTEM G4

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *