Kratki trawnikowe a certyfikaty

W kapitalistycznym modelu gospodarki w zdecydowanej większości branż występuje bardzo duża liczba konkurentów, prześcigających się w projektowaniu i produkowaniu coraz bardziej ulepszonych towarów. O ile konkurencja jakościowa kieruje zwykle rynek we właściwą stronę, o tyle konkurencja cenowa potrafi prowadzić w kierunku przeciwnym, gdzie w jej efekcie powstają produkty kiepskiej jakości. Jak więc dokonać właściwego wyboru spośród mnogości podobnych rozwiązań? Można np. kierować się opinią ekspertów, którzy przyznają różnego rodzaju certyfikaty i atesty.

Certyfikacją Zakładowej Kontroli Produkcji zajmuje się w Polsce Instytut Techniki Budowlanej, a więc jednostka badawczo-rozwojowa przy Ministerstwie Budownictwa. Certyfikaty mogą być wystawiane zarówno w zakresie obowiązkowym, jak i dobrowolnym. W pierwszym przypadku, spełnianie wymagań upoważnia producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (normy europejskie) lub znakiem budowlanym (normy krajowe). W przypadku certyfikatu dobrowolnego weryfikacji podlega jednoczesne spełnianie przez producenta krajowych i unijnych aprobat technicznych.

Jednym z ważniejszych znaków jakości w Unii Europejskiej jest Europejska Aprobata Techniczna CE, która stanowi deklarację producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw UE związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Kratka trawnikowa geoSYSTEM spełniała te normy jako pierwszy tego typu produkt w Polsce. Umieszczenie na produkcie oznakowania CE stanowi więc potwierdzenie, że nasze eko kratki nie zagrażają zdrowiu ani nie mają szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, zarówno na etapie produkcji jak i w postaci gotowej.

geoPRODUCT jest więc pozytywnym przykładem konkurencji cenowej i jakościowej – oferujemy wysokiej jakości kratkę trawnikową w przystępnej, rynkowej cenie.

Pozdrawiamy

Europejska Aprobata Techniczna CE
Oznakowanie CE jako potwierdzenie zgodności kratki trawnikowej geoSYSTEM z normami europejskimi

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *