Wzmacnianie poboczy kratkami trawnikowymi

Konieczność zwiększania bezpieczeństwa na drogach to jedno z ważniejszych zadań stawianych przed służbami drogowymi. Polega ono zarówno na ustanawianiu i czuwaniu nad respektowaniem odpowiednich przepisów prawnych, jak również na należytym planowaniu i wdrażaniu właściwej infrastruktury drogowej. Nie od dziś wiadomo, że w Polsce sytuacja w tym zakresie delikatnie mówiąc …

Kratka trawnikowa na balkonie

Balkon to nieco niepozorny, ale bardzo istotny element każdego mieszkania. Wielu poszukujących własnego M jako jedno z ważniejszych kryteriów bierze pod uwagę właśnie jego istnienie. Nie tylko z racji tradycyjnych pełnionych przezeń funkcji, jako miejsce do suszenia prania czy też przechowywania zbędnych przedmiotów. Dziś bowiem balkon włączany jest w …

Trendy proekologiczne we współczesnym budownictwie

Współczesne miasta w dużej mierze są naznaczone mieszanką historii z nowoczesnością. W granicach terytorialnych jednej miejscowości możemy często odnaleźć budynki wzniesione na przestrzeni wielu wieków, w rozmaitych stylach, z odmiennych, dominujących w danej epoce materiałów: od dominującego w dawniejszych czasach kamienia, przez późniejszy beton, aż po najbardziej współczesne budowle …

Podbudowa pod kratkę trawnikową – wskazówki

Podbudowa to wykonana z kruszywa łamanego lub tłucznia warstwa ułożona na gruncie rodzimym, stanowiąca fundament pod ułożenie kratki trawnikowej. Jej głównym zadaniem jest równomierne przenoszenie obciążeń z kratki na grunt. Co szczególnie ważne przy obecnych warunkach pogodowych, pełni ona również rolę warstwy ochronnej, osłaniającej grunt rodzimy przed szkodliwym działaniem …

Jak wybrać kratki trawnikowe?

W naszych dotychczasowych rozważaniach na blogu skupialiśmy się przede wszystkim na podkreślaniu zalet eko kratek względem alternatywnych konstrukcji utwardzających nawierzchnię. Załóżmy jednak, że klient jest zdecydowany na zastosowanie geosyntetyka komórkowego, tylko zastanawia się, który z nich będzie najbardziej odpowiedni w jego przypadku. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest gruntowne …

Kratki trawnikowe a certyfikaty

W kapitalistycznym modelu gospodarki w zdecydowanej większości branż występuje bardzo duża liczba konkurentów, prześcigających się w projektowaniu i produkowaniu coraz bardziej ulepszonych towarów. O ile konkurencja jakościowa kieruje zwykle rynek we właściwą stronę, o tyle konkurencja cenowa potrafi prowadzić w kierunku przeciwnym, gdzie w jej efekcie powstają produkty kiepskiej …