Kratka trawnikowa a wyrównywanie szans

W dzisiejszych czasach dużą uwagę poświęca się zagadnieniom dotyczącym zrównywania szans różnych grup ludzi. Do najważniejszych tematów należy, przez niektórych nieco jednak lekceważony, problem aktywizacji osób niepełnosprawnych. Media nieraz podają przykłady rozwiązań, z zamierzenia mających sprzyjać choćby osobom na wózkach, które faktycznie są dla nich utrudnieniem. Nie brakuje też przykładów budynków użyteczności publicznej, do których dostęp dla osób na wózkach jest mocno utrudniony lub wręcz niemożliwy. A przecież żeby taka osoba była aktywna i miała choćby częściowo zrównane szanse ze zdrowym człowiekiem, należy wprowadzić pewne udogodnienia dla niej.

Jednym z nich może być odpowiednie przygotowanie nawierzchni dróg i chodników. W wielu miastach na porządku dziennym są dziurawe trakty piesze, z wystającymi płytkami, jak również całkowicie niewzmocnione, błotniste ścieżki, bez alternatywy do wyboru. O ile zwiększyłby się komfort poruszania się po nich, gdyby zostały odpowiednio utwardzone, np. poprzez zastosowanie kratki trawnikowej. Jeżeli całkowicie sprawni ludzie narzekają na stan chodników, to co dopiero mają powiedzieć ci, którzy poruszają się na wózkach? Kratka trawnikowa może posłużyć poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych – tam, gdzie obecnie przedostanie się stanowi dla nich spore wyzwanie, tam dzięki umocnieniu gruntu można sprawić, że będzie im łatwiej przejechać.

A skorzystają na tym wszyscy – nie tylko osoby z trudnościami w chodzeniu czy też niezdolne do samodzielnego poruszania się.

Pozdrawiamy

kratka trawnikowa
Nawierzchnia pokryta kratką trawnikową ułatwia komunikację osób niepełnosprawnych

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *