Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

Dzień Ziemi, zwany czasem Światowym lub Międzynarodowym, obchodzimy wówczas, gdy dzień zrównuje się z nocą, a więc w momencie, kiedy na Półkuli Północnej mamy do czynienia z równonocą wiosenną (tożsamej z równonocą jesienną na Półkuli Południowej). Zwykle ma to miejsce 20. lub 21. marca. Z kolei w 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. Niezależnie od preferencji, obie daty możemy uznać za święto Ziemi, niosące ze sobą szczytne idee dbania o środowisko oraz kształtowania postaw proekologicznych.

międzynarodowy dzień matki ziemiZ Dniem Ziemi kojarzą nam się zwykle, organizowane z tej okazji na wzór amerykański, akcje sprzątania świata z czasów szkolnych. Idea tego święta jest jednak znacznie głębsza niż zwykłe „zbieranie papierków”. Stanowi ono okazję do wyrażenia sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego i zamanifestowania postępowania sprzyjającego naturze. Wszak niejednokrotnie eksperci ds. ochrony środowiska podkreślali, że człowiek i jego działalność są największym zagrożeniem dla Matki Ziemi.

W dzisiejszych czasach obserwujemy dwa skrajne nurty w podejściu ludzi do kwestii ochrony środowiska. Podczas gdy jedni stawiają na jak największą eksploatację zasobów naturalnych, zgodnie z podejściem, że to natura jest dla człowieka a nie na odwrót, drudzy biją na alarm, starając się swoimi proekologicznymi działaniami zrównoważyć negatywny wpływ pierwszej grupy na środowisko. Niejednokrotnie różnice zdań między obiema grupami prowadzą również do wzajemnych wyzwisk, według których zwolennicy ekologii to w najłagodniejszej formie „eko-oszołomy”, a ich przeciwnicy „przyrodniczy ignoranci”.

Tymczasem wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest podejście umiarkowane, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W nie zaś idealnie wpisują się proponowane przez nas rozwiązania. klomb eko kratkaPodkreślmy, że jedną z zalet eko kratki jest jej ekologiczność. Wszak nie przez przypadek w ich kontekście możemy używać przedrostka „eko”. Pochodzące w 100% z recyclingu
i podlegające dalszej obróbce kratki mają neutralny wpływ na środowisko, a więc w żadnym stopniu nie szkodzą mu. Bezpodstawne są więc mogące nasuwać się wątpliwości
o wprowadzaniu do np. ogrodu elementów plastikowych, które odpowiednio ułożone staną się praktycznie niewidoczne.

Matka Ziemia zapewne będzie więc wdzięczna, jeśli zamiast szkodliwego betonu wykorzystamy do utwardzenia nawierzchni eko kratki geoSYSTEM.

Pozdrawiamy

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *