Podbudowa pod kratkę trawnikową – wskazówki

Podbudowa to wykonana z kruszywa łamanego lub tłucznia warstwa ułożona na gruncie rodzimym, stanowiąca fundament pod ułożenie kratki trawnikowej. Jej głównym zadaniem jest równomierne przenoszenie obciążeń z kratki na grunt. Co szczególnie ważne przy obecnych warunkach pogodowych, pełni ona również rolę warstwy ochronnej, osłaniającej grunt rodzimy przed szkodliwym działaniem zimna i mrozu. Na co należy zwrócić uwagę podczas jej układania, aby wzmocniona w ten sposób nawierzchnia cieszyła nasze oczy przez długie lata?

Przede wszystkim od samego początku powinniśmy wystrzegać się drobnych, acz poważnych w skutkach zaniedbań. Pierwszym istotnym krokiem podczas wykonywania podbudowy jest zbadanie gruntu rodzimego, który zamierzamy wzmocnić. Innych właściwości wymaga bowiem podłoże piaszczyste, które samo w sobie zapewnia przepuszczalność wody, a innych bardziej zbite, np. gliniaste, któremu trzeba „dopomóc”, wykonując poniżej podbudowy kilkucentymetrową warstwę rozsączającą z piasku. Należy również zbadać poziom wód gruntowych, wszak kratka trawnikowa ma zapewniać wodoprzepuszczalność nawierzchni.

Drugą niezwykle ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest przewidywane obciążenie wzmacnianej nawierzchni, gdyż to do niego należy dostosować grubość podbudowy. Zasada jest prosta – im mniejsze obciążenie, tym mniejsza warstwa nośna. Dlatego przy ruchu pieszym wystarczy 10 cm, a np. dla samochodów ciężarowych niezbędna jest podbudowa około pięć razy grubsza.

warstwy podbudowy kratka trawnikowa
Warstwy podbudowy pod kratkę trawnikową

Po zweryfikowaniu wskazanych powyżej elementów można przystąpić do samego montażu. Rozpoczynamy od wypoziomowania gruntu, któremu należy nadać nieduży, równomierny spadek (1 – 1,5%), by w czasie obfitych opadów możliwe było odprowadzenie nadmiaru wody. Następnie przystępujemy do układania podbudowy, przy czym zaleca się, by proces ten przebiegał warstwowo, po mniej więcej 10 cm. Dla równomiernego ułożenia należy każdą z warstw zagęszczać mechanicznie. Po ubitej warstwie nośnej przychodzi kolej na kilkucentymetrową warstwę wyrównującą z piasku podsypkowego.

Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać jednolitą, równą podbudowę pod kratkę trawnikową. W przeciwnym razie w nawierzchni będą powstawać wybrzuszenia i nierówności, wpływające negatywnie na wygląd terenu, bezpieczeństwo jego użytkowników, ale także zaburzające prawidłowe wypełnianie funkcji całego sytemu. Przy przygotowywaniu podbudowy niezbędne jest więc przemyślane, fachowe działanie, przeprowadzone krok po kroku, aby upływ czasu, niekorzystne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie czy też inne czynniki nie zaszkodziły estetyce i trwałości wzmocnionych kratką trawnikową nawierzchni.

Pozdrawiamy

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *